Sütik/Cookies

SCROLL DOWN FOR ENGLISH

Cookie-k (sütik) kezelése

1. Az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k”, „biztonsági cookie-k”, „Szükségszerű cookie-k”, ”Funkcionális cookie-k”, és a „weboldal statisztikájának kezeléséért felelős cookie-k” használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok 3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.
5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Munkamenet Az elektronikus kereskedelmiA vonatkozó sütik (session) szolgáltatások, valamint az

információs társadalmi szolgáltatásoklátogatói munkamenet lezárásáig egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII.
törvény (Elkertv.) 13/A. § (3)tartó időszak
bekezdése

Süti típusa

Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama

Állandó mentett sütik

vagyAz elektronikus kereskedelmiaz érintett törléséig szolgáltatások, valamint az
információs társadalmi szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII.

törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

Statisztikai sütik

Az elektronikus kereskedelmi1 hónap - 2 év szolgáltatások, valamint az
információs társadalmi szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII.

törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 

8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

9. A legtöbb böngésző, amelyet felhasználóink használnak, lehetővé teszi annak beállítását, hogy mely cookie-kat kell menteni és lehetővé teszi, hogy (meghatározott) cookie-k újra törlésre kerüljenek. Amennyiben Ön a cookie mentését meghatározott weboldalakon korlátozza vagy harmadik fél cookie-jait nem engedélyezi, úgy ez bizonyos körülmények között oda vezethet, hogy weboldalunk többé nem használható teljes egészében. Itt talál információkat arra vonatkozóan, hogy a szokásos böngészők esetében hogyan tudja a cookie beállításokat testre szabni:

Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu)
Internet Explorer (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookiesFirefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
Safari (https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=hu_HU)
A cookie-k tételes felsorolása:

1) _cfduid - 30 nap, 2) cart_sig - 14 nap 3) CookieConsent - 1 év, 4) securecustomersig - 20 év 5) cookietest - azonnali 6) storefront/page - azonnali 7) storefront/session-attribution - azonnali 8) storefront/track 9) _landing_page - 13 nap 10) _orig_referrer - 13 nap, 11) _shopify_y - 2 év 12) _y - 2 év 13) _s - 1 nap 13) _shopify_s - 1 nap 14) _shopify_fs - 2 év 15) _shopify_sa_t - 1 nap 16) _shopify_sa_p - 1 nap

A Google Analytics alkalmazása

  1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

  2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

  3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

  4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

 

_________________________________________________________________________

ENGLISH

Use of Cookies

1. Webshop-specific cookies are so-called "password-protected session cookies", "shopping cart cookies", and "security cookies", "Cookies required", "Functional cookies", and "Cookies that are responsible for managing the stats of a website”, that require no prior consent from users.

2. The fact of data handling, the range of data processed: Unique identification number, times, dates. 3. The range of customers: All the people who visiting the website.
4. Aim of data management: Identifying users, to register your "shopping cart" and tracking visitors. 5. Term of data management, deadline for deletion of data:

page5image64527680

Type of cookie

Legal basis for data handling

Duration of data management

Treated data

Session cookies

In accordance with the CVIII Act of 2001 on certain aspects of electronic commerce services and information society services, Law 13 / A. § (3)

The relevant

session until the end of a visitor's session

connect.sid

Permanent or saved cookies

In accordance with the CVIII Act of 2001 on certain aspects of electronic commerce services and information society services, Law 13 / A. § (3)

until the affected person is deleted

Statistical

In accordance with

1 month - 2

cookies

the CVIII Act of 2001 on certain aspects of electronic commerce services and information society services, Law 13 / A. § (3)

years

6. The potential data managers entitled to know the data: With the use of cookies the service provider does not manage personal data.

7. Giving information on the rights of the Customers related to data management: Customers can delete cookies in the Tools/Settings menu of the browser generally at the menu item Data protection.

8. Legal basis of data management: No consent is required if the sole purpose of the use of cookies is the communication service provided through the electronic communications network or the provision of information society services expressly requested by the subscriber or user.

9. Most browsers that our users use allow you to set which cookies to save and allow (specified) cookies to be deleted again. If you restrict or save third-party cookies on specific websites, this may in some circumstances result in our website not being fully usable. Here is information on how to customize cookie settings for standard browsers:

Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu)
Internet Explorer (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies) Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
Safari (https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=hu_HU)
List of the cookies:

1) _cfduid - 30 days, 2) cart_sig - 14 days 3) CookieConsent - 1 year, 4) securecustomersig - 20 years 5) cookietest - immediate 6) storefront/page - immediate 7) storefront/session-attribution - immediate 8) storefront/track 9) _landing_page - 13 days 10) _orig_referrer - 13 nap, 11) _shopify_y - 2 years 12) _y - 2 xears 13) _s - 1 day 13) _shopify_s - 1 day 14) _shopify_fs - 2 years 15) _shopify_sa_t - 1 day 16) _shopify_sa_p - 1 day